Kelebihan Manusia dan Cobaannya

Allah Swt mencipatakan hamba-Nya dengan berbagai kelebihan menurut al-Qur'an:
1.Diciptakan dalam bentuk yang terbaik (Qs. at-Tin[95]:4; al-Mursalat[77]:23
2.Manusia di ciptakan Allah Swt tidaklah sia-sia (Qs. al-Qiyamah[75]:36)
3. Fitrah beragama Tauhid (Qs. ar-rum[30]:30)
4. Gerak-geriknya di catat Malaikat (Qs. Qaf[50]:16,22)
5. Sgala sesuatu tidak dibebani sesuai dengan kmampuannya (Qs.al-Baqarah[2]:233,286 ;al-Mu'minuun[23]:62
6. Di beri petunjuk pada jalan yang baik dan buruk (Qs.al-Balad[ 90]:10 ;asy-Syam [91]:8)
7. Diberi kelapangan sesudah kesempitan&sesudah ksulitan ada klapangan (Qs. al-Thalaq[65]:7 ; al-Insyirah[94]:5-6)
8. Di beri Nikmat (Qs. Ibrahim[14]:32-34 ; an-Nahl[16]:10,14)
9. Di Muliakan dan di Istimewakan (Qs.al-Isra[17]:70)
10. Disediakan sumber khidupan (Qs. al-a'raf[7]:10)
11. Dilindungi dari tipu daya syaitan (Qs. al-Isra[17]:65)
12. Dijaga dan diawasi Allah Swt (Qs. an-Nisa[4]:1 ; Yunus[10]:61 ; ar-Ra'd[13]:1)
13. Dibaguskan rupanya dan diberi rezeki oleh Allah Swt (Qs. al-Mu'min[40]: 64)
14. Diciptakan Allah Swt dengan melalui perhitungan yang matang (Qs. Thaha[20]:122)
15. Mendapat anugrah berupa wawasan moral (Qs. asy-Syam[91]:7-8)
16. Mendapatkan kemampuan yang paling tinggi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan (Qs. al-Baqarah[2]:31-33)

COBAAN YANG DIBERIKAN KEPADA MANUSIA

Dalam Kitab "Risalah Qusyairiyah" karya Imam al-Qusyairi al-Kattani pernah berkata: "Dunia diciptakan agar manusia menerima cobaan dan akhirat diciptakan agar manusia bertaqwa ."
Cobaan tersebut diantaranya:
1. Dicoba dengan kelaparan,ketakutan dan jiwanya (Qs. al-baqarah[2]:155-157)
2. Dicoba dengan kemiskinan dan kekayaan (Qs. al-Fajr[89]:15-16)
3. Dicoba dengan harta dan anaknya (Qs.al-Anfal[8]:28)
4. Dicoba dengan harta dan dirinya (Qs.al-Imran[3]:186)
5. Dicoba dengan bencana yang menimpa (Qs. al-hadid[57]: 22-24)
6. Dicoba dengan malapetaka,kesengsaraan,digoncangkan(dengan berbagai cobaan)(Qs.al-Baqarah[2]:214)
7. Cobaan Bencana (Qs. an-Nisa[4]:78 ; Yunus[10]:49)
8. Musibah (Qs. asy-Syura[42]:30-36)
9. Hidup penuh perjuangan (Qs. al-Mu'min[40]:4)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar